مسابقه تست شماره یک

ایجاد شده در ۱ هفته قبل
۳,۰۰۰ ریال
۰ لوگو ارسال شده
منتظر انتخاب برنده
مهلت تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹


توضیحات مسابقه
رنگ بندیرنگگ بندی مورد نظر
شاخه صنعت
بازی
استایل ها انتزاعی

توضیحات در مورد انتخاب استایل انتزاعی
مکان استفاده
هدف اصلی هدف نهایی مسابقه
ایده ها ایده های مورد نظر
نیازمندی های فنیدر این قسمت مشخص کنید که برنده مسابقه فایل اصلی لوگو را در چه فرمتی باید تحویل شما دهددراین باره نظر بدهید !
برای ارسال نظر لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید و یا به حساب کاربری خود وارد شوید . برای ورود به حساب کاربری اینجا کلیک کنید