×

این لوگو بصورت مخفی برای مسابقه ارسال شده و فقط مجری کارفرما قادر به مشاهده آن می باشد . پس از اتمام مسابقه امکان نمایش آن برای همه وجود خواهد داشت